Jak kanabinoidy ovlivňují vnímání stresu a adaptaci na něj?

zena

Výzkum toho, jakou roli ve vnímání stresu hraje náš endokanabinoidní systém nebo užívání kanabinoidů je teprve v plenkách. Přesto sebou již přinesl některé velmi zajímavé výsledky.

Například už víme, že našimi těly produkovaný endokanabinoid 2-AG, který se v nervovém systému váže na kanabinoidní receptory hraje roli ve snižování míry stresu. Pokusy na myších ukázaly, že nízká úroveň hladiny této sloučeniny navyšuje vnímaný stres nezávisle na dalších vnějších podmínkách a naopak. Protože na tytéž receptory se váže i mnoho rostlinných kanabinoidů, je zde naděje na budoucí využití těchto objevů v sebepéči těch z nás, kteří trpí stresem či s ním spojenou úzkostí nebo depresí.

Velmi slibně se vyvíjí i výzkum některých konkrétních kanabinoidů, jako je třeba CBD – tento fytokanabinoid v mnoha studiích prokazuje velký potenciál k redukci úzkostného chování spojeného samozřejmě se stresem a s celou šíří dalších poruch.

Zdroje:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4604171/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnmol.2017.00411/full

Související články